தமிழ்

2 Corinthians 6:16 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 6:16
தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தமேது? நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம்பண்ணி, அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனங்களாயிருப்பார்கள் என்று, தேவன் சொன்னபடி, நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்களே.

2 Corinthians 6:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

American Standard Version (ASV)

And what agreement hath a temple of God with idols? for we are a temple of the living God; even as God said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

Bible in Basic English (BBE)

And what agreement has the house of God with images? for we are a house of the living God; even as God has said, I will be living among them, and walking with them; and I will be their God, and they will be my people.

Darby English Bible (DBY)

and what agreement of God’s temple with idols? for *ye* are [the] living God’s temple; according as God has said, I will dwell among them, and walk among [them]; and I will be their God, and they shall be to me a people.

World English Bible (WEB)

What agreement has a temple of God with idols? For you are a temple of the living God. Even as God said, “I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they will be my people.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and what agreement to the sanctuary of God with idols? for ye are a sanctuary of the living God, according as God said — `I will dwell in them, and will walk among `them’, and I will be their God, and they shall be My people,

2 கொரிந்தியர் 6:16 in English

thaevanutaiya Aalayaththukkum Vikkirakangalukkum Sampanthamaethu? Naan Avarkalukkullae Vaasampannnni, Avarkalukkullae Ulaavi Avarkal Thaevanaayiruppaen, Avarkal En Janangalaayiruppaarkal Entu, Thaevan Sonnapati, Neengal Jeevanulla Thaevanutaiya Aalayamaayirukkireerkalae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 6