தமிழ்

Romans 9:26 in Tamil

ரோமர் 9:26
நீங்கள் என்னுடைய ஜனங்களல்லவென்று அவர்களுக்குச் சொல்லப்பட்ட இடத்திலே அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்னப்படுவார்கள் என்று ஓசியாவின் தீர்க்கதரிசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

Romans 9:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there shall they be called the children of the living God.

American Standard Version (ASV)

And it shall be, `that’ in the place where it was said unto them, Ye are not my people, There shall they be called sons of the living God.

Bible in Basic English (BBE)

And in the place where it was said to them, You are not my people, there they will be named the sons of the living God.

Darby English Bible (DBY)

And it shall be, in the place where it was said to them, *Ye* [are] not my people, there shall they be called Sons of [the] living God.

World English Bible (WEB)

“It will be that in the place where it was said to them, ‘You are not my people,’ There they will be called ‘children of the living God.'”

Young’s Literal Translation (YLT)

and it shall be — in the place where it was said to them, Ye `are’ not My people; there they shall be called sons of the living God.’

ரோமர் 9:26 in English

neengal Ennutaiya Janangalallaventu Avarkalukkuch Sollappatta Idaththilae Avarkal Jeevanulla Thaevanutaiya Pillaikal Ennappaduvaarkal Entu Osiyaavin Theerkkatharisanaththil Solliyirukkirathu.


Read Full Chapter : Romans 9