தமிழ்

Romans 9:25 in Tamil

ரோமர் 9:25
அந்தப்படி: எனக்கு ஜனங்களல்லாதவர்களை என்னுடைய ஜனங்கள் என்றும், சிநேகிக்கப்படாதிருந்தவளைச் சிநேகக்கப்பட்டவள் என்றும் சொல்லி அழைப்பேன்.

Romans 9:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved.

American Standard Version (ASV)

As he saith also in Hosea, I will call that my people, which was not my people; And her beloved, that was not beloved.

Bible in Basic English (BBE)

As he says in Hosea, They will be named my people who were not my people, and she will be loved who was not loved.

Darby English Bible (DBY)

As he says also in Hosea, I will call not-my-people My people; and the-not-beloved Beloved.

World English Bible (WEB)

As he says also in Hosea, “I will call them ‘my people,’ which were not my people; And her ‘beloved,’ who was not beloved.”

Young’s Literal Translation (YLT)

as also in Hosea He saith, `I will call what `is’ not My people — My people; and her not beloved — Beloved,

ரோமர் 9:25 in English

anthappati: Enakku Janangalallaathavarkalai Ennutaiya Janangal Entum, Sinaekikkappadaathirunthavalaich Sinaekakkappattaval Entum Solli Alaippaen.


Read Full Chapter : Romans 9