தமிழ்

2 Corinthians 6:18 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 6:18
அப்போது, நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, உங்களுக்குப் பிதாவாயிருப்பேன், நீங்கள் எனக்குக் குமாரரும் குமாரத்திகளுமாயிருப்பீர்களென்று சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

2 Corinthians 6:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.

American Standard Version (ASV)

And will be to you a Father, And ye shall be to me sons and daughters, saith the Lord Almighty.

Bible in Basic English (BBE)

And will be a Father to you; and you will be my sons and daughters, says the Lord, the Ruler of all.

Darby English Bible (DBY)

and I will be to you for a Father, and ye shall be to me for sons and daughters, saith [the] Lord Almighty.

World English Bible (WEB)

I will be to you a Father. You will be to me sons and daughters,’ says the Lord Almighty.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and I will be to you for a Father, and ye — ye shall be to Me for sons and daughters, saith the Lord Almighty.’

2 கொரிந்தியர் 6:18 in English

appothu, Naan Ungalai Aettukkonndu, Ungalukkup Pithaavaayiruppaen, Neengal Enakkuk Kumaararum Kumaaraththikalumaayiruppeerkalentu Sarvavallamaiyulla Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 6