தமிழ்

Jeremiah 31:9 in Tamil

எரேமியா 31:9
அழுகையோடும் விண்ணப்பங்களோடும் வருவார்கள்; அவர்களை வழிநடத்துவேன்; அவர்களைத் தண்ணீருள்ள நதிகளண்டைக்கு இடறாத செம்மையான வழியிலே நடக்கப்பண்ணுவேன்; இஸ்ரவேலுக்கு நான் பிதாவாயிருக்கிறேன், எப்பீராயீம் என் சேஷ்டபுத்திரனாயிருக்கிறான்.

Jeremiah 31:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

They shall come with weeping, and with supplications will I lead them: I will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they shall not stumble: for I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn.

American Standard Version (ASV)

They shall come with weeping; and with supplications will I lead them: I will cause them to walk by rivers of waters, in a straight way wherein they shall not stumble; for I am a father to Israel, and Ephraim is my first-born.

Bible in Basic English (BBE)

They will come with weeping, and going before them I will be their guide: guiding them by streams of water in a straight way where there is no falling: for I am a father to Israel, and Ephraim is the first of my sons.

Darby English Bible (DBY)

They shall come with weeping, and with supplications will I lead them; I will cause them to walk by water-brooks, in a straight way, wherein they shall not stumble; for I will be a father to Israel, and Ephraim is my firstborn.

World English Bible (WEB)

They shall come with weeping; and with petitions will I lead them: I will cause them to walk by rivers of waters, in a straight way in which they shall not stumble; for I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn.

Young’s Literal Translation (YLT)

With weeping they come in, And with supplications I bring them, I cause them to go unto streams of waters, In a right way — they stumble not in it, For I have been to Israel for a father, And Ephraim — My first-born `is’ he.

எரேமியா 31:9 in English

alukaiyodum Vinnnappangalodum Varuvaarkal; Avarkalai Valinadaththuvaen; Avarkalaith Thannnneerulla Nathikalanntaikku Idaraatha Semmaiyaana Valiyilae Nadakkappannnuvaen; Isravaelukku Naan Pithaavaayirukkiraen, Eppeeraayeem En Seshdapuththiranaayirukkiraan.


Read Full Chapter : Jeremiah 31