தமிழ்

Jeremiah 31:10 in Tamil

எரேமியா 31:10
ஜாதிகளே, நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேட்டு, தூரத்திலுள்ள தீவுகளில் அறிவித்து, இஸ்ரவேலைச் சிதறடித்தவர் அதைச் சேர்த்துக்கொண்டு, ஒரு மேய்ப்பன் தன் மந்தையைக் காக்கும்வண்ணமாக அதைக் காப்பார் என்று சொல்லுங்கள்.

Jeremiah 31:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hear the word of the LORD, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd doth his flock.

American Standard Version (ASV)

Hear the word of Jehovah, O ye nations, and declare it in the isles afar off; and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as shepherd doth his flock.

Bible in Basic English (BBE)

Give ear to the word of the Lord, O you nations, and give news of it in the sea-lands far away, and say, He who has sent Israel wandering will get him together and will keep him as a keeper does his flock.

Darby English Bible (DBY)

Hear the word of Jehovah, ye nations, and declare [it] to the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd his flock.

World English Bible (WEB)

Hear the word of Yahweh, you nations, and declare it in the isles afar off; and say, He who scattered Israel will gather him, and keep him, as shepherd does his flock.

Young’s Literal Translation (YLT)

Hear a word of Jehovah, O nations, And declare ye among isles afar off, and say: He who is scattering Israel doth gather him, And hath kept him as a shepherd `doth’ his flock,

எரேமியா 31:10 in English

jaathikalae, Neengal Karththarutaiya Vaarththaiyaik Kaettu, Thooraththilulla Theevukalil Ariviththu, Isravaelaich Sitharatiththavar Athaich Serththukkonndu, Oru Maeyppan Than Manthaiyaik Kaakkumvannnamaaka Athaik Kaappaar Entu Sollungal.


Read Full Chapter : Jeremiah 31