தமிழ்

Jeremiah 50:19 in Tamil

எரேமியா 50:19
இஸ்ரவேலை அதின் வாசஸ்தலத்துக்குத் திரும்பிவரப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது அது கர்மேலிலும் பாசானிலும் மேயும்; எப்பிராயீமின் மலைகளிலும் கீலேயாத்திலும் அதின் ஆத்துமா திருப்தியாகும்.

Jeremiah 50:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will bring Israel again to his habitation, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied upon mount Ephraim and Gilead.

American Standard Version (ASV)

And I will bring Israel again to his pasture, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied upon the hills of Ephraim and in Gilead.

Bible in Basic English (BBE)

And I will make Israel come back to his resting-place, and he will get his food on Carmel and Bashan, and have his desire in full measure on the hills of Ephraim and in Gilead.

Darby English Bible (DBY)

And I will bring Israel again to his pasture, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied upon mount Ephraim and in Gilead.

World English Bible (WEB)

I will bring Israel again to his pasture, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied on the hills of Ephraim and in Gilead.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have brought back Israel unto his habitation, And he hath fed on Carmel, and on Bashan. And in mount Ephraim, and on Gilead is his soul satisfied.

எரேமியா 50:19 in English

isravaelai Athin Vaasasthalaththukkuth Thirumpivarappannnuvaen; Appoluthu Athu Karmaelilum Paasaanilum Maeyum; Eppiraayeemin Malaikalilum Geelaeyaaththilum Athin Aaththumaa Thirupthiyaakum.


Read Full Chapter : Jeremiah 50