தமிழ்

Jeremiah 50:20 in Tamil

எரேமியா 50:20
அந்நாட்களிலும் அக்காலத்திலும் இஸ்ரவேலின் அக்கிரமம் தேடப்பட்டாலும் அது காணாதிருக்கும்; யூதாவின் பாவங்கள் தேடப்பட்டாலும் அவைகள் கிடையாதிருக்கும்; நான் மீதியாக வைக்கிறவர்களுக்கு மன்னிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


எரேமியா 50:20 in English

annaatkalilum Akkaalaththilum Isravaelin Akkiramam Thaedappattalum Athu Kaannaathirukkum; Yoothaavin Paavangal Thaedappattalum Avaikal Kitaiyaathirukkum; Naan Meethiyaaka Vaikkiravarkalukku Mannippaen Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 50