தமிழ்

Romans 6:13 in Tamil

ரோமர் 6:13
நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாகப் பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல், உங்களை மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து, உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள்.

Romans 6:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

American Standard Version (ASV)

neither present your members unto sin `as’ instruments of unrighteousness; but present yourselves unto God, as alive from the dead, and your members `as’ instruments of righteousness unto God.

Bible in Basic English (BBE)

And do not give your bodies to sin as the instruments of wrongdoing, but give yourselves to God, as those who are living from the dead, and your bodies as instruments of righteousness to God.

Darby English Bible (DBY)

Neither yield your members instruments of unrighteousness to sin, but yield yourselves to God as alive from among [the] dead, and your members instruments of righteousness to God.

World English Bible (WEB)

Neither present your members to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God, as alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God.

Young’s Literal Translation (YLT)

neither present ye your members instruments of unrighteousness to the sin, but present yourselves to God as living out of the dead, and your members instruments of righteousness to God;

ரோமர் 6:13 in English

neengal Ungal Avayavangalai Aneethiyin Aayuthangalaakap Paavaththirku Oppukkodaamal, Ungalai Mariththorilirunthu Pilaiththirukkiravarkalaaka Thaevanukku Oppukkoduththu, Ungal Avayavangalai Neethikkuriya Aayuthangalaaka Thaevanukku Oppukkodungal.


Read Full Chapter : Romans 6