தமிழ்

Colossians 3:5 in Tamil

கொலோசேயர் 3:5
ஆகையால், விபசாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்இச்சை, விக்கிரகாராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளைப் பூமியில் உண்டுபண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்துப்போடுங்கள்.

Colossians 3:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:

American Standard Version (ASV)

Put to death therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry;

Bible in Basic English (BBE)

Then put to death your bodies which are of the earth; wrong use of the flesh, unclean things, passion, evil desires and envy, which is the worship of strange gods;

Darby English Bible (DBY)

Put to death therefore your members which [are] upon the earth, fornication, uncleanness, vile passions, evil lust, and unbridled desire, which is idolatry.

World English Bible (WEB)

Put to death therefore your members which are on the earth: sexual immorality, uncleanness, depraved passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry;

Young’s Literal Translation (YLT)

Put to death, then, your members that `are’ upon the earth — whoredom, uncleanness, passion, evil desire, and the covetousness, which is idolatry —

கொலோசேயர் 3:5 in English

aakaiyaal, Vipasaaram, Asuththam, Mokam, Thurichchaை, Vikkirakaaraathanaiyaana Porulaasai Aakiya Ivaikalaip Poomiyil Unndupannnukira Ungal Avayavangalai Aliththuppodungal.


Read Full Chapter : Colossians 3