தமிழ்

Hebrews 13:4 in Tamil

எபிரெயர் 13:4
விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும், விவாகமஞ்சம் அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக; வேசிக்கள்ளரையும் விபசாரக்காரரையும் தேவன் நியாயந்தீர்ப்பார்.

Hebrews 13:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge.

American Standard Version (ASV)

`Let’ marriage `be’ had in honor among all, and `let’ the bed `be’ undefiled: for fornicators and adulterers God will judge.

Bible in Basic English (BBE)

Let married life be honoured among all of you and not made unclean; for men untrue in married life will be judged by God.

Darby English Bible (DBY)

[Let] marriage [be held] every way in honour, and the bed [be] undefiled; for fornicators and adulterers will God judge.

World English Bible (WEB)

Let marriage be held in honor among all, and let the bed be undefiled: but God will judge the sexually immoral and adulterers.

Young’s Literal Translation (YLT)

honourable `is’ the marriage in all, and the bed undefiled, and whoremongers and adulterers God shall judge.

எபிரெயர் 13:4 in English

vivaakam Yaavarukkullum Kanamullathaayum, Vivaakamanjam Asusippadaathathaayumiruppathaaka; Vaesikkallaraiyum Vipasaarakkaararaiyum Thaevan Niyaayantheerppaar.


Read Full Chapter : Hebrews 13