தமிழ்

Titus 1:6 in Tamil

தீத்து 1:6
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒரே மனைவியையுடைய புருஷனும், துன்மார்க்கரென்றும் அடங்காதவர்களென்றும் பேரெடுக்காத விசுவாசமுள்ள பிள்ளைகளை உடையவனுமாகிய ஒருவனிருந்தால் அவனையே ஏற்படுத்தலாம்.

Titus 1:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.

American Standard Version (ASV)

if any man is blameless, the husband of one wife, having children that believe, who are not accused of riot or unruly.

Bible in Basic English (BBE)

Men having a good record, husbands of one wife, whose children are of the faith, children of whom it may not be said that they are given to loose living or are uncontrolled.

Darby English Bible (DBY)

if any one be free from all charge [against him], husband of one wife, having believing children not accused of excess or unruly.

World English Bible (WEB)

if anyone is blameless, the husband of one wife, having children who believe, who are not accused of loose or unruly behavior.

Young’s Literal Translation (YLT)

if any one is blameless, of one wife a husband, having children stedfast, not under accusation of riotous living or insubordinate —

தீத்து 1:6 in English

kuttanjaattappadaathavanum, Orae Manaiviyaiyutaiya Purushanum, Thunmaarkkarentum Adangaathavarkalentum Paeredukkaatha Visuvaasamulla Pillaikalai Utaiyavanumaakiya Oruvanirunthaal Avanaiyae Aerpaduththalaam.


Read Full Chapter : Titus 1