தமிழ்

Titus 1:7 in Tamil

தீத்து 1:7
ஏனெனில், கண்காணியானவன் தேவனுடைய உக்கிராணக்காரனுக்கேற்றவிதமாய், குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், தன் இஷ்டப்படி செய்யாதவனும், முற்கோபமில்லாதவனும், மதுபானப்பிரியமில்Ҡξதவனும், அடியாதவனும், இழிவξன ஆதாயத்தை இச்சியாதவனும்,

Titus 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;

American Standard Version (ASV)

For the bishop must be blameless, as God’s steward; not self-willed, not soon angry, no brawler, no striker, not greedy of filthy lucre;

Bible in Basic English (BBE)

For it is necessary for a Bishop to be a man of virtue, as God’s servant; not pushing himself forward, not quickly moved to wrath or blows, not desiring profit for himself;

Darby English Bible (DBY)

For the overseer must be free from all charge [against him] as God’s steward; not headstrong, not passionate, not disorderly through wine, not a striker, not seeking gain by base means;

World English Bible (WEB)

For the overseer must be blameless, as God’s steward; not self-pleasing, not easily angered, not given to wine, not violent, not greedy for dishonest gain;

Young’s Literal Translation (YLT)

for it behoveth the overseer to be blameless, as God’s steward, not self-pleased, nor irascible, not given to wine, not a striker, not given to filthy lucre;

தீத்து 1:7 in English

aenenil, Kannkaanniyaanavan Thaevanutaiya Ukkiraanakkaaranukkaettavithamaay, Kuttanjaattappadaathavanum, Than Ishdappati Seyyaathavanum, Murkopamillaathavanum, MathupaanappiriyamilҠξthavanum, Atiyaathavanum, Ilivaξna Aathaayaththai Ichchiyaathavanum,


Read Full Chapter : Titus 1