தமிழ்

Leviticus 10:9 in Tamil

லேவியராகமம் 10:9
நீயும் உன்னோடேகூட உன் குமாரரும் சாகாதிருக்கவேண்டுமானால், ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறபோது, திராட்சரசத்தையும் மதுவையும் குடிக்கவேண்டாம்.

Leviticus 10:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute for ever throughout your generations:

American Standard Version (ASV)

Drink no wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tent of meeting, that ye die not: it shall be a statute for ever throughout your generations:

Bible in Basic English (BBE)

Take no wine, or strong drink, you or your sons with you, when you go into the Tent of meeting, that it may not be the cause of death to you; this is an order for ever through all your generations.

Darby English Bible (DBY)

Thou shalt not drink wine nor strong drink, thou, and thy sons with thee, when ye go into the tent of meeting, lest ye die — [it is] an everlasting statute throughout your generations,

Webster’s Bible (WBT)

Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute for ever throughout your generations:

World English Bible (WEB)

“Drink no wine nor strong drink, you, nor your sons with you, when you go into the Tent of Meeting, that you don’t die: it shall be a statute forever throughout your generations:

Young’s Literal Translation (YLT)

`Wine and strong drink thou dost not drink, thou, and thy sons with thee, in your going in unto the tent of meeting, and ye die not — a statute age-during to your generations;

லேவியராகமம் 10:9 in English

neeyum Unnotaekooda Un Kumaararum Saakaathirukkavaenndumaanaal, Aasarippuk Koodaaraththukkul Piravaesikkirapothu, Thiraatcharasaththaiyum Mathuvaiyum Kutikkavaenndaam.


Read Full Chapter : Leviticus 10