தமிழ்

Isaiah 28:7 in Tamil

ஏசாயா 28:7
ஆனாலும் இவர்களும் திராட்சரசத்தால் மயங்கி, மதுபானத்தால் வழிதப்பிப்போகிறார்கள்; ஆசாரியனும் தீர்க்கதரிசியும் மதுபானத்தால் மதிமயங்கி திராட்சரசத்தால் விழுங்கப்பட்டு, சாராயத்தினால் வழிதப்பி, தீர்க்கதரிசனத்தில் மோசம்போய் நியாயந்தீர்க்கிறதில் இடறுகிறார்கள்,

Isaiah 28:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble in judgment.

American Standard Version (ASV)

And even these reel with wine, and stagger with strong drink; the priest and the prophet reel with strong drink, they are swallowed up of wine, they stagger with strong drink; they err in vision, they stumble in judgment.

Bible in Basic English (BBE)

And further, these are uncertain through wine, and have gone out of the right way through strong drink: the priest and the prophet are uncertain through strong drink, they are overcome by wine, they have gone out of the way through strong drink; their vision is false, they go wrong in their decisions.

Darby English Bible (DBY)

But these also have erred through wine, and through strong drink are they gone astray. The priest and the prophet have erred through strong drink; they are overpowered by wine, they are gone astray through strong drink; they have erred in vision, they have stumbled [in] judgment.

World English Bible (WEB)

Even these reel with wine, and stagger with strong drink; the priest and the prophet reel with strong drink, they are swallowed up of wine, they stagger with strong drink; they err in vision, they stumble in judgment.

Young’s Literal Translation (YLT)

And even these through wine have erred, And through strong drink have wandered, Priest and prophet erred through strong drink, They have been swallowed up of the wine, They wandered because of the strong drink, They have erred in seeing, They have stumbled judicially.

ஏசாயா 28:7 in English

aanaalum Ivarkalum Thiraatcharasaththaal Mayangi, Mathupaanaththaal Valithappippokiraarkal; Aasaariyanum Theerkkatharisiyum Mathupaanaththaal Mathimayangi Thiraatcharasaththaal Vilungappattu, Saaraayaththinaal Valithappi, Theerkkatharisanaththil Mosampoy Niyaayantheerkkirathil Idarukiraarkal,


Read Full Chapter : Isaiah 28