தமிழ்

Micah 2:11 in Tamil

மீகா 2:11
மனம்போகிற போக்கின்படிபோய், அபத்தமானதை உரைக்கிற ஒருவன், திராட்சரசத்தையும் மதுபானத்தையுங்குறித்து நான் உனக்குப் பிரசங்கிப்பேனென்றால், அவனே ஜனத்திற்கு ஏற்ற பிரசங்கியாயிருப்பான்.

Micah 2:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

If a man walking in the spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink; he shall even be the prophet of this people.

American Standard Version (ASV)

If a man walking in a spirit of falsehood do lie, `saying’, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink; he shall even be the prophet of this people.

Bible in Basic English (BBE)

If a man came with a false spirit of deceit, saying, I will be a prophet to you of wine and strong drink: he would be the sort of prophet for this people.

Darby English Bible (DBY)

If a man walking in wind and falsehood do lie, [saying,] I will prophesy unto thee of wine and of strong drink, he shall be the prophet of this people.

World English Bible (WEB)

If a man walking in a spirit of falsehood lies: ‘I will prophesy to you of wine and of strong drink;’ He would be the prophet of this people.

Young’s Literal Translation (YLT)

If one is going `with’ the wind, And `with’ falsehood hath lied: `I prophesy to thee of wine, and of strong drink,’ He hath been the prophet of this people!

மீகா 2:11 in English

manampokira Pokkinpatipoy, Apaththamaanathai Uraikkira Oruvan, Thiraatcharasaththaiyum Mathupaanaththaiyunguriththu Naan Unakkup Pirasangippaenental, Avanae Janaththirku Aetta Pirasangiyaayiruppaan.


Read Full Chapter : Micah 2