தமிழ்

Micah 2:8 in Tamil

மீகா 2:8
என் ஜனங்கள் பூர்வமுதல் சத்துருவைப்போல் எழும்பினார்கள். யுத்தத்திலிருந்து திரும்பிவந்து வழியில் அஞ்சாமல் கடந்துபோகிறவர்களுடைய மேலங்கியையும் வஸ்திரத்தையும் உரிந்துகொண்டார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Micah 2:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Even of late my people is risen up as an enemy: ye pull off the robe with the garment from them that pass by securely as men averse from war.

American Standard Version (ASV)

But of late my people is risen up as an enemy: ye strip the robe from off the garment from them that pass by securely `as men’ averse from war.

Bible in Basic English (BBE)

As for you, you have become haters of those who were at peace with you: you take the clothing of those who go by without fear, and make them prisoners of war.

Darby English Bible (DBY)

But of late my people is risen up as an enemy: ye strip off the mantle with the garment from them that pass by securely, that are averse from war.

World English Bible (WEB)

But lately my people have risen up as an enemy. You strip the robe and clothing from those who pass by without a care, returning from battle.

Young’s Literal Translation (YLT)

And yesterday My people for an enemy doth raise himself up, From the outer garment the honourable ornament ye strip off, From the confident passers by, Ye who are turning back from war.

மீகா 2:8 in English

en Janangal Poorvamuthal Saththuruvaippol Elumpinaarkal. Yuththaththilirunthu Thirumpivanthu Valiyil Anjaamal Kadanthupokiravarkalutaiya Maelangiyaiyum Vasthiraththaiyum Urinthukonndaarkal.


Read Full Chapter : Micah 2