தமிழ்

Micah 2:6 in Tamil

மீகா 2:6
தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லாதிருப்பீர்களாக என்றார்கள்; அவர்கள் தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுவார்கள், இந்தப்பிரகாரமாய் அவர்கள் தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லாவிட்டால் நிந்தை நீங்காதே.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Micah 2:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Prophesy ye not, say they to them that prophesy: they shall not prophesy to them, that they shall not take shame.

American Standard Version (ASV)

Prophesy ye not, `thus’ they prophesy. They shall not prophesy to these: reproaches shall not depart.

Bible in Basic English (BBE)

Let not words like these be dropped, they say: Shame and the curse will not come to the family of Jacob!

Darby English Bible (DBY)

Prophesy ye not, they prophesy. If they do not prophesy to these, the ignominy will not depart.

World English Bible (WEB)

“Don’t you prophesy!” They prophesy. “Don’t prophesy about these things. Disgrace won’t overtake us.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Ye do not prophesy — they do prophesy, They do not prophesy to these, It doth not remove shame.

மீகா 2:6 in English

theerkkatharisananj Sollaathiruppeerkalaaka Entarkal; Avarkal Theerkkatharisananj Solluvaarkal, Inthappirakaaramaay Avarkal Theerkkatharisananj Sollaavittal Ninthai Neengaathae.


Read Full Chapter : Micah 2