தமிழ்

Micah 2:1 in Tamil

மீகா 2:1
அக்கிரமத்தை யோசித்து, தங்கள் படுக்கைகளின்மேல் பொல்லாப்புசெய்ய எத்தனம்பண்ணித் தங்கள் கையில் வல்லமை இருக்கிறபடியினால், விடியற்காலமாகிறபோது அதை நடப்பித்து.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Micah 2:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Woe to them that devise iniquity, and work evil upon their beds! when the morning is light, they practise it, because it is in the power of their hand.

American Standard Version (ASV)

Woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds! when the morning is light, they practise it, because it is in the power of their hand.

Bible in Basic English (BBE)

A curse on the designers of evil, working on their beds! in the morning light they do it, because it is in their power.

Darby English Bible (DBY)

Woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds! When the morning is light they practise it, because it is in the power of their hand.

World English Bible (WEB)

Woe to those who devise iniquity And work evil on their beds! When the morning is light, they practice it, Because it is in the power of their hand.

Young’s Literal Translation (YLT)

Wo `to’ those devising iniquity, And working evil on their beds, In the light of the morning they do it, For their hand is — to God.

மீகா 2:1 in English

akkiramaththai Yosiththu, Thangal Padukkaikalinmael Pollaappuseyya Eththanampannnnith Thangal Kaiyil Vallamai Irukkirapatiyinaal, Vitiyarkaalamaakirapothu Athai Nadappiththu.


Read Full Chapter : Micah 2