தமிழ்

John 19:11 in Tamil

யோவான் 19:11
இயேசு பிரதியுத்தரமாக: பரத்திலிருந்து உமக்குக் கொடுக்கப்படாதிருந்தால், என்மேல் உமக்கு ஒரு அதிகாரமுமிராது; ஆனபடியினாலே என்னை உம்மிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தவனுக்கு அதிக பாவமுண்டு என்றார்.

John 19:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.

American Standard Version (ASV)

Jesus answered him, Thou wouldest have no power against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath greater sin.

Bible in Basic English (BBE)

Jesus gave this answer: You would have no power at all over me if it was not given to you by God; so that he who gave me up to you has the greater sin.

Darby English Bible (DBY)

Jesus answered, Thou hadst no authority whatever against me if it were not given to thee from above. On this account he that has delivered me up to thee has [the] greater sin.

World English Bible (WEB)

Jesus answered, “You would have no power at all against me, unless it were given to you from above. Therefore he who delivered me to you has greater sin.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus answered, `Thou wouldst have no authority against me, if it were not having been given thee from above; because of this, he who is delivering me up to thee hath greater sin.’

யோவான் 19:11 in English

Yesu Pirathiyuththaramaaka: Paraththilirunthu Umakkuk Kodukkappadaathirunthaal, Enmael Umakku Oru Athikaaramumiraathu; Aanapatiyinaalae Ennai Ummidaththil Oppukkoduththavanukku Athika Paavamunndu Entar.


Read Full Chapter : John 19