தமிழ்

Acts 3:13 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 3:13
ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்பவர்களுடைய தேவனாகிய நம்முடைய பிதாக்களின் தேவன் தம்முடைய பிள்ளையாகிய இயேசுவை மகிமைப்படுத்தினார், அவரை நீங்கள் ஒப்புக்கொடுத்தீர்கள்; பிலாத்து அவரை விடுதலையாக்கத் தீர்மானித்தபோது, அவனுக்குமுன்பாக அவரை மறுதலித்தீர்கள்.

Acts 3:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.

American Standard Version (ASV)

The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Servant Jesus; whom ye delivered up, and denied before the face of Pilate, when he had determined to release him.

Bible in Basic English (BBE)

The God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, has given glory to his servant Jesus; whom you gave up, turning your backs on him, when Pilate had made the decision to let him go free.

Darby English Bible (DBY)

The God of Abraham and Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, whom *ye* delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when *he* had judged that he should be let go.

World English Bible (WEB)

The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his Servant Jesus, whom you delivered up, and denied in the presence of Pilate, when he had determined to release him.

Young’s Literal Translation (YLT)

`The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, did glorify His child Jesus, whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, he having given judgment to release `him’,

அப்போஸ்தலர் 3:13 in English

aapirakaam Eesaakku Yaakkopu Enpavarkalutaiya Thaevanaakiya Nammutaiya Pithaakkalin Thaevan Thammutaiya Pillaiyaakiya Yesuvai Makimaippaduththinaar, Avarai Neengal Oppukkoduththeerkal; Pilaaththu Avarai Viduthalaiyaakkath Theermaaniththapothu, Avanukkumunpaaka Avarai Maruthaliththeerkal.


Read Full Chapter : Acts 3