தமிழ்

Matthew 22:32 in Tamil

மத்தேயு 22:32
தேவன் மரித்தோருக்கு தேவனாயிராமல், ஜீவனுள்ளோருக்கு தேவனாயிருக்கிறார் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Matthew 22:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.

American Standard Version (ASV)

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not `the God’ of the dead, but of the living.

Bible in Basic English (BBE)

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead but of the living.

Darby English Bible (DBY)

*I* am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not God of [the] dead, but of [the] living.

World English Bible (WEB)

‘I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?’ God is not the God of the dead, but of the living.”

Young’s Literal Translation (YLT)

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not a God of dead men, but of living.’

மத்தேயு 22:32 in English

thaevan Mariththorukku Thaevanaayiraamal, Jeevanullorukku Thaevanaayirukkiraar Entar.


Read Full Chapter : Matthew 22