தமிழ்

Matthew 22:7 in Tamil

மத்தேயு 22:7
ராஜா அதைக் கேள்விப்பட்டு, கோபமடைந்து, தன் சேனைகளை அனுப்பி, அந்தக் கொலைபாதகரை அழித்து, அவர்கள் பட்டணத்தையும் சுட்டெரித்தான்.

Matthew 22:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.

American Standard Version (ASV)

But the king was wroth; and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned their city.

Bible in Basic English (BBE)

But the king was angry; and he sent his armies, and those who had put his servants to death he gave to destruction, burning down their town with fire.

Darby English Bible (DBY)

And [when] the king [heard of it he] was wroth, and having sent his forces, destroyed those murderers and burned their city.

World English Bible (WEB)

When the king heard that, he was angry, and he sent his armies, destroyed those murderers, and burned their city.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And the king having heard, was wroth, and having sent forth his soldiers, he destroyed those murderers, and their city he set on fire;

மத்தேயு 22:7 in English

raajaa Athaik Kaelvippattu, Kopamatainthu, Than Senaikalai Anuppi, Anthak Kolaipaathakarai Aliththu, Avarkal Pattanaththaiyum Sutteriththaan.


Read Full Chapter : Matthew 22