தமிழ்

Luke 21:24 in Tamil

லூக்கா 21:24
பட்டயக்கருக்கினாலே விழுவார்கள், சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டுப்போவார்கள்; புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும்.

Luke 21:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

American Standard Version (ASV)

And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led captive into all the nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

Bible in Basic English (BBE)

And they will be put to death with the sword, and will be taken as prisoners into all the nations; and Jerusalem will be crushed under the feet of the Gentiles, till the times of the Gentiles are complete.

Darby English Bible (DBY)

And they shall fall by the edge of the sword, and be led captive into all the nations; and Jerusalem shall be trodden down of [the] nations until [the] times of [the] nations be fulfilled.

World English Bible (WEB)

They will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations. Jerusalem will be trampled down by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they shall fall by the mouth of the sword, and shall be led captive to all the nations, and Jerusalem shall be trodden down by nations, till the times of nations be fulfilled.

லூக்கா 21:24 in English

pattayakkarukkinaalae Viluvaarkal, Sakala Purajaathikalukkullum Siraippattuppovaarkal; Purajaathiyaarin Kaalam Niraivaerum Varaikkum Erusalaem Purajaathiyaaraal Mithikkappadum.


Read Full Chapter : Luke 21