தமிழ்

Romans 11:25 in Tamil

ரோமர் 11:25
மேலும், சகோதரரே, நீங்கள் உங்களையே புத்திமான்களென்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு இரகசியத்தை நீங்கள் அறியவேண்டுமென்றிருக்கிறேன்; அதென்னவெனில், புறஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும்வரைக்கும் இஸ்ரவேலரிலொரு பங்குக்குக் கடினமான மனதுண்டாயிருக்கும்.

Romans 11:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.

American Standard Version (ASV)

For I would not, brethren, have you ignorant of this mystery, lest ye be wise in your own conceits, that a hardening in part hath befallen Israel, until the fulness of the Gentiles be come in;

Bible in Basic English (BBE)

For it is my desire, brothers, that this secret may be clear to you, so that you may not have pride in your knowledge, that Israel has been made hard in part, till all the Gentiles have come in;

Darby English Bible (DBY)

For I do not wish you to be ignorant, brethren, of this mystery, that ye may not be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the nations be come in;

World English Bible (WEB)

For I don’t desire, brothers,{The word for “brothers” here and where context allows may also be correctly translated “brothers and sisters” or “siblings.”} to have you ignorant of this mystery, so that you won’t be wise in your own conceits, that a partial hardening has happened to Israel, until the fullness of the Gentiles has come in,

Young’s Literal Translation (YLT)

For I do not wish you to be ignorant, brethren, of this secret — that ye may not be wise in your own conceits — that hardness in part to Israel hath happened till the fulness of the nations may come in;

ரோமர் 11:25 in English

maelum, Sakothararae, Neengal Ungalaiyae Puththimaankalentu Ennnnaathapatikku Oru Irakasiyaththai Neengal Ariyavaenndumentirukkiraen; Athennavenil, Purajaathiyaarutaiya Niraivu Unndaakumvaraikkum Isravaelariloru Pangukkuk Katinamaana Manathunndaayirukkum.


Read Full Chapter : Romans 11