தமிழ்

Psalm 72:17 in Tamil

சங்கீதம் 72:17
அவருடைய நாமம் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்; சூரியனுள்ளமட்டும் அவருடைய நாமம் சந்தான பரம்பரையாய் நிலைக்கும்; மனுஷர் அவருக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள், எல்லா ஜாதிகளும் அவரைப் பாக்கியமுடையவர் என்று வாழ்த்துவார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 72:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.

American Standard Version (ASV)

His name shall endure for ever; His name shall be continued as long as the sun: And men shall be blessed in him; All nations shall call him happy.

Bible in Basic English (BBE)

May his name go on for ever, as long as the sun: may men be blessing themselves by him; may all nations be blessing his name.

Darby English Bible (DBY)

His name shall endure for ever; his name shall be continued as long as the sun: and [men] shall bless themselves in him; all nations shall call him blessed.

Webster’s Bible (WBT)

His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.

World English Bible (WEB)

His name endures forever. His name continues as long as the sun. Men shall be blessed by him. All nations will call him blessed.

Young’s Literal Translation (YLT)

His name is to the age, Before the sun is his name continued, And they bless themselves in him, All nations do pronounce him happy.

சங்கீதம் 72:17 in English

avarutaiya Naamam Ententaikkum Irukkum; Sooriyanullamattum Avarutaiya Naamam Santhaana Paramparaiyaay Nilaikkum; Manushar Avarukkul Aaseervathikkappaduvaarkal, Ellaa Jaathikalum Avaraip Paakkiyamutaiyavar Entu Vaalththuvaarkal.


Read Full Chapter : Psalm 72