தமிழ்

Acts 3:16 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 3:16
அவருடைய நாமத்தைப்பற்றும் விசுவாசத்தினால் அவருடைய நாமமே நீங்கள் பார்த்து அறிந்திருக்கிற இவனைப் பெலப்படுத்தினது; அவரால் உண்டாகிய விசுவாசம் உங்களெல்லாருக்கும் முன்பாக, இந்தச் சர்வாங்க சுகத்தை இவனுக்குக் கொடுத்தது.

Acts 3:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know: yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

American Standard Version (ASV)

And by faith in his name hath his name made this man strong, whom ye behold and know: yea, the faith which is through him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

Bible in Basic English (BBE)

And his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and have knowledge of: yes, the faith which is through him has made him well, before you all.

Darby English Bible (DBY)

And, by faith in his name, his name has made this [man] strong whom ye behold and know; and the faith which is by him has given him this complete soundness in the presence of you all.

World English Bible (WEB)

By faith in his name has his name made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which is through him has given him this perfect soundness in the presence of you all.

Young’s Literal Translation (YLT)

and on the faith of his name, this one whom ye see and have known, his name made strong, even the faith that `is’ through him did give to him this perfect soundness before you all.

அப்போஸ்தலர் 3:16 in English

avarutaiya Naamaththaippattum Visuvaasaththinaal Avarutaiya Naamamae Neengal Paarththu Arinthirukkira Ivanaip Pelappaduththinathu; Avaraal Unndaakiya Visuvaasam Ungalellaarukkum Munpaaka, Inthach Sarvaanga Sukaththai Ivanukkuk Koduththathu.


Read Full Chapter : Acts 3