தமிழ்

Acts 4:10 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:10
உங்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்டவரும், தேவனால் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டவருமாயிருக்கிற நசரேனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலேயே இவன் உங்களுக்கு முன்பாகச் சொஸ்தமாய் நிற்கிறானானென்று உங்களுக்கும், இஸ்ரவேல் ஜனங்களெல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கக்கடவது.

Acts 4:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole.

American Standard Version (ASV)

be it known unto you all, and to all the people of Israel, that in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, `even’ in him doth this man stand here before you whole.

Bible in Basic English (BBE)

Take note, all of you, and all the people of Israel, that in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you put to death on the cross, whom God gave back from the dead, even through him is this man now before you completely well.

Darby English Bible (DBY)

be it known to you all, and to all the people of Israel, that in the name of Jesus Christ the Nazaraean, whom *ye* have crucified, whom God has raised from among [the] dead, by *him* this [man] stands here before you sound [in body].

World English Bible (WEB)

be it known to you all, and to all the people of Israel, that in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, in him does this man stand here before you whole.

Young’s Literal Translation (YLT)

be it known to all of you, and to all the people of Israel, that in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye did crucify, whom God did raise out of the dead, in him hath this one stood by before you whole.

அப்போஸ்தலர் 4:10 in English

ungalaal Siluvaiyil Araiyappattavarum, Thaevanaal Mariththorilirunthu Eluppappattavarumaayirukkira Nasaraenaakiya Yesukiristhuvin Naamaththinaalaeyae Ivan Ungalukku Munpaakach Sosthamaay Nirkiraanaanentu Ungalukkum, Isravael Janangalellaarukkum Therinthirukkakkadavathu.


Read Full Chapter : Acts 4