தமிழ்

Acts 4:26 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:26
கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும், தேவனுடைய கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாகவும் பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று, அதிகாரிகள் ஏகமாய்க் கூட்டங்கூடினார்கள் என்றும் தேவரீர் உம்முடைய தாசனாகிய தாவீதின் வாக்கினால் உரைத்தீரே.

Acts 4:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ.

American Standard Version (ASV)

The kings of the earth set themselves in array, And the rulers were gathered together, Against the Lord, and against his Anointed:

Bible in Basic English (BBE)

The kings of the earth were lifted up, the rulers came together, against the Lord, and against his Christ:

Darby English Bible (DBY)

The kings of the earth were there, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ.

World English Bible (WEB)

The kings of the earth take a stand, And the rulers take council together, Against the Lord, and against his Christ{Christ (Greek) and Messiah (Hebrew) both mean Anointed One. (Compare Psalm 2)}.’

Young’s Literal Translation (YLT)

the kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ;

அப்போஸ்தலர் 4:26 in English

karththarukku Virothamaakavum, Thaevanutaiya Kiristhuvukku Virothamaakavum Poomiyin Raajaakkal Elumpi Nintu, Athikaarikal Aekamaayk Koottangaூtinaarkal Entum Thaevareer Ummutaiya Thaasanaakiya Thaaveethin Vaakkinaal Uraiththeerae.


Read Full Chapter : Acts 4