தமிழ்

Acts 4:27 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:27
அந்தப்படி உம்முடைய கரமும் உம்முடைய ஆலோசனையும் முன் குறித்தவைகள் யாவையும் செய்யும்படி,

Acts 4:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together,

American Standard Version (ASV)

for of a truth in this city against thy holy Servant Jesus, whom thou didst anoint, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the peoples of Israel, were gathered together,

Bible in Basic English (BBE)

For, truly, in this town, against your holy servant, Jesus, who was marked out by you as Christ, Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, came together,

Darby English Bible (DBY)

For in truth against thy holy servant Jesus, whom thou hadst anointed, both Herod and Pontius Pilate, with [the] nations, and peoples of Israel, have been gathered together in this city

World English Bible (WEB)

For truly, in this city against your holy servant, Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together

Young’s Literal Translation (YLT)

for gathered together of a truth against Thy holy child Jesus, whom Thou didst anoint, were both Herod and Pontius Pilate, with nations and peoples of Israel,

அப்போஸ்தலர் 4:27 in English

anthappati Ummutaiya Karamum Ummutaiya Aalosanaiyum Mun Kuriththavaikal Yaavaiyum Seyyumpati,


Read Full Chapter : Acts 4