தமிழ்

Matthew 23:37 in Tamil

மத்தேயு 23:37
எருசலேமே, எருசலேமே, தீர்க்கதரிசிகளைக் கொலைசெய்து, உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களைக் கல்லெறிகிறவளே! கோழி தன் குஞ்சுகளைத் தன் சிறகுகளின்கீழே கூட்டிச் சேர்த்துக்கொள்ளும்வண்ணமாக நான் எத்தனைதரமோ உன் பிள்ளைகளைக் கூட்டிச்சேர்த்துக்கொள்ள மனதாயிருந்தேன்; உங்களுக்கோ மனதில்லாமற்போயிற்று.

Matthew 23:37 in Other Translations

King James Version (KJV)

O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!

American Standard Version (ASV)

O Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets, and stoneth them that are sent unto her! how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!

Bible in Basic English (BBE)

O Jerusalem, Jerusalem, putting to death the prophets, and stoning those who are sent to her! Again and again would I have taken your children to myself as a bird takes her young ones under her wings, and you would not!

Darby English Bible (DBY)

Jerusalem, Jerusalem, [the city] that kills the prophets and stones those that are sent unto her, how often would I have gathered thy children as a hen gathers her chickens under her wings, and ye would not!

World English Bible (WEB)

“Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets, and stones those who are sent to her! How often would I have gathered your children together, even as a hen gathers her chickens under her wings, and you would not!

Young’s Literal Translation (YLT)

`Jerusalem, Jerusalem, that art killing the prophets, and stoning those sent unto thee, how often did I will to gather thy children together, as a hen doth gather her own chickens under the wings, and ye did not will.

மத்தேயு 23:37 in English

erusalaemae, Erusalaemae, Theerkkatharisikalaik Kolaiseythu, Unnidaththil Anuppappattavarkalaik Kallerikiravalae! Koli Than Kunjukalaith Than Sirakukalingeelae Koottich Serththukkollumvannnamaaka Naan Eththanaitharamo Un Pillaikalaik Koottichchaேrththukkolla Manathaayirunthaen; Ungalukko Manathillaamarpoyittu.


Read Full Chapter : Matthew 23