Full Screen தமிழ் ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

Matthew 23:6 in Tamil

Home » Bible » Matthew » Matthew 23 » Matthew 23:6 in

மத்தேயு 23:6
விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும், ஜெப ஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களையும்,


மத்தேயு 23:6 in English

virunthukalil Muthanmaiyaana Idangalaiyum, Jepa Aalayangalil Muthanmaiyaana Aasanangalaiyum,


Tags விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் ஜெப ஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களையும்
Matthew 23:6 in Tamil Concordance Matthew 23:6 in Tamil Interlinear Matthew 23:6 in Tamil Image

Read Full Chapter : Matthew 23