தமிழ்

Matthew 23:14 in Tamil

மத்தேயு 23:14
மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, பார்வைக்காக நீண்ட ஜெபம்பண்ணி, விதவைகளின் வீடுகளைப் பட்சித்துப்போடுகிறீர்கள்; இதினிமித்தம் அதிக ஆக்கினையை அடைவீர்கள்.

Matthew 23:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows’ houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

American Standard Version (ASV)

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows’ houses, even while for a pretence ye make long prayers: therefore ye shall receive greater condemnation.

Bible in Basic English (BBE)

[]

World English Bible (WEB)

“But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Because you shut up the Kingdom of Heaven against men; for you don’t enter in yourselves, neither do you allow those who are entering in to enter.{Some Greek manuscripts reverse the order of verses 13 and 14, and some omit verse 13, numbering verse 14 as 13.}

Young’s Literal Translation (YLT)

`Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye eat up the houses of the widows, and for a pretence make long prayers, because of this ye shall receive more abundant judgment.

மத்தேயு 23:14 in English

maayakkaararaakiya Vaethapaarakarae! Pariseyarae! Ungalukku Aiyo, Paarvaikkaaka Neennda Jepampannnni, Vithavaikalin Veedukalaip Patchiththuppodukireerkal; Ithinimiththam Athika Aakkinaiyai Ataiveerkal.


Read Full Chapter : Matthew 23