தமிழ்

Matthew 23:18 in Tamil

மத்தேயு 23:18
மேலும் எவனாகிலும் பலிபீடத்தின் பேரில் சத்தியம்பண்ணினால் அதினால் ஒன்றுமில்லையென்றும், எவனாகிலும் அதின்மேல் இருக்கிற காணிக்கையின்மேல் சத்தியம்பண்ணினால் அவன் கடனாளி என்றும் சொல்லுகிறீர்கள்.

Matthew 23:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.

American Standard Version (ASV)

And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it, he is a debtor.

Bible in Basic English (BBE)

And, Whoever takes an oath by the altar, it is nothing; but whoever takes an oath by the offering which is on it, he is responsible.

Darby English Bible (DBY)

And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it is a debtor.

World English Bible (WEB)

‘Whoever swears by the altar, it is nothing; but whoever swears by the gift that is on it, he is obligated.’

Young’s Literal Translation (YLT)

`And, whoever may swear by the altar, it is nothing; but whoever may swear by the gift that is upon it — is debtor!

மத்தேயு 23:18 in English

maelum Evanaakilum Palipeedaththin Paeril Saththiyampannnninaal Athinaal Ontumillaiyentum, Evanaakilum Athinmael Irukkira Kaannikkaiyinmael Saththiyampannnninaal Avan Kadanaali Entum Sollukireerkal.


Read Full Chapter : Matthew 23