தமிழ்

Matthew 23:23 in Tamil

மத்தேயு 23:23
மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, நீங்கள் ஒற்தலாமிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமபாகம் செலுத்தி, நியாயப்பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற விசேஷித்தவைகளாகிய நீதியையும் இரக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் விட்டுவிட்டீர்கள்; இவைகளையும் செய்யவேண்டும் அவைகளையும் விடாதிருக்கவேண்டும்.

Matthew 23:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

American Standard Version (ASV)

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye tithe mint and anise and cummin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, and mercy, and faith: but these ye ought to have done, and not to have left the other undone.

Bible in Basic English (BBE)

A curse is on you, scribes and Pharisees, false ones! for you make men give a tenth of all sorts of sweet-smelling plants, but you give no thought to the more important things of the law, righteousness, and mercy, and faith; but it is right for you to do these, and not to let the others be undone.

Darby English Bible (DBY)

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of mint and anise and cummin, and ye have left aside the weightier matters of the law, judgment and mercy and faith: these ye ought to have done and not have left those aside.

World English Bible (WEB)

“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint, dill, and cumin,{ cumin is an aromatic seed from Cuminum cyminum, resembling caraway in flavor and appearance. It is used as a spice.} and have left undone the weightier matters of the law: justice, mercy, and faith. But you ought to have done these, and not to have left the other undone.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye give tithe of the mint, and the dill, and the cumin, and did neglect the weightier things of the Law — the judgment, and the kindness, and the faith; these it behoved `you’ to do, and those not to neglect.

மத்தேயு 23:23 in English

maayakkaararaakiya Vaethapaarakarae! Pariseyarae! Ungalukku Aiyo, Neengal Orthalaamilum Venthayaththilum Seerakaththilum Thasamapaakam Seluththi, Niyaayappiramaanaththil Karpiththirukkira Viseshiththavaikalaakiya Neethiyaiyum Irakkaththaiyum Visuvaasaththaiyum Vittuvittirkal; Ivaikalaiyum Seyyavaenndum Avaikalaiyum Vidaathirukkavaenndum.


Read Full Chapter : Matthew 23