தமிழ்

Matthew 5:19 in Tamil

மத்தேயு 5:19
ஆகையால், இந்தக் கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதொன்றையாகிலும் மீறி, அவ்விதமாய் மனுஷருக்குப் போதிக்கிறவன் பரலோகராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்னப்படுவான்; இவைகளைக் கைக்கொண்டு போதிக்கிறவன் பரலோகராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் பெரியவன் என்னப்படுவான்.

Matthew 5:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

American Standard Version (ASV)

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.

Bible in Basic English (BBE)

Whoever then goes against the smallest of these laws, teaching men to do the same, will be named least in the kingdom of heaven; but he who keeps the laws, teaching others to keep them, will be named great in the kingdom of heaven.

Darby English Bible (DBY)

Whosoever then shall do away with one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of the heavens; but whosoever shall practise and teach [them], *he* shall be called great in the kingdom of the heavens.

World English Bible (WEB)

Whoever, therefore, shall break one of these least commandments, and teach others to do so, shall be called least in the Kingdom of Heaven; but whoever shall do and teach them shall be called great in the Kingdom of Heaven.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Whoever therefore may loose one of these commands — the least — and may teach men so, least he shall be called in the reign of the heavens, but whoever may do and may teach `them’, he shall be called great in the reign of the heavens.

மத்தேயு 5:19 in English

aakaiyaal, Inthak Karpanaikal Ellaavattilum Sirithontaiyaakilum Meeri, Avvithamaay Manusharukkup Pothikkiravan Paralokaraajyaththil Ellaarilum Siriyavan Ennappaduvaan; Ivaikalaik Kaikkonndu Pothikkiravan Paralokaraajyaththil Ellaarilum Periyavan Ennappaduvaan.


Read Full Chapter : Matthew 5