தமிழ்

Matthew 5:33 in Tamil

மத்தேயு 5:33
அன்றியும், பொய்யாணையிடாமல் உன் ஆணைகளைக் கர்த்தர் முன்னிலையாய்ச் செலுத்துவாயாக என்று பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

Matthew 5:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:

American Standard Version (ASV)

Again, ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:

Bible in Basic English (BBE)

Again, you have knowledge that it was said in old times, Do not take false oaths, but give effect to your oaths to the Lord:

Darby English Bible (DBY)

Again, ye have heard that it has been said to the ancients, Thou shalt not forswear thyself, but shalt render to the Lord what thou hast sworn.

World English Bible (WEB)

“Again you have heard that it was said to them of old time, ‘You shall not make false vows, but shall perform to the Lord your vows,’

Young’s Literal Translation (YLT)

`Again, ye heard that it was said to the ancients: Thou shalt not swear falsely, but thou shalt pay to the Lord thine oaths;

மத்தேயு 5:33 in English

antiyum, Poyyaannaiyidaamal Un Aannaikalaik Karththar Munnilaiyaaych Seluththuvaayaaka Entu Poorvaththaarukku Uraikkappattathentu Kaelvippattirukkireerkal.


Read Full Chapter : Matthew 5