தமிழ்

Matthew 5:20 in Tamil

மத்தேயு 5:20
வேதபாரகர் பரிசேயர் என்பவர்களுடைய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்டால், பரலோகராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கமாட்டீர்கள் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

Matthew 5:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

American Standard Version (ASV)

For I say unto you, that except your righteousness shall exceed `the righteousness’ of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.

Bible in Basic English (BBE)

For I say to you, If your righteousness is not greater than the righteousness of the scribes and Pharisees, you will never go into the kingdom of heaven.

Darby English Bible (DBY)

For I say unto you, that unless your righteousness surpass [that] of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of the heavens.

World English Bible (WEB)

For I tell you that unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, there is no way you will enter into the Kingdom of Heaven.

Young’s Literal Translation (YLT)

`For I say to you, that if your righteousness may not abound above that of the scribes and Pharisees, ye may not enter to the reign of the heavens.

மத்தேயு 5:20 in English

vaethapaarakar Pariseyar Enpavarkalutaiya Neethiyilum Ungal Neethi Athikamaayiraavittal, Paralokaraajyaththil Piravaesikkamaattirkal Entu Ungalukkuch Sollukiraen.


Read Full Chapter : Matthew 5