தமிழ்

Philippians 3:9 in Tamil

பிலிப்பியர் 3:9
நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கும், நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும்,

Philippians 3:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

American Standard Version (ASV)

and be found in him, not having a righteousness of mine own, `even’ that which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith:

Bible in Basic English (BBE)

And be seen in him, not having my righteousness which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is of God by faith:

Darby English Bible (DBY)

and that I may be found in him, not having my righteousness, which [would be] on the principle of law, but that which is by faith of Christ, the righteousness which [is] of God through faith,

World English Bible (WEB)

and be found in him, not having a righteousness of my own, that which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith;

Young’s Literal Translation (YLT)

not having my righteousness, which `is’ of law, but that which `is’ through faith of Christ — the righteousness that is of God by the faith,

பிலிப்பியர் 3:9 in English

naan Kiristhuvai Aathaayappaduththikkollumpatikkum, Niyaayappiramaanaththinaal Varukira Suyaneethiyai Utaiyavanaayiraamal, Kiristhuvaip Pattum Visuvaasaththinaal Varukirathum Visuvaasamoolamaay Thaevanaal Unndaayirukkirathumaana Neethiyai Utaiyavanaayirunthu, Kiristhuvukkul Irukkiraenentu Kaanappadumpatikkum,


Read Full Chapter : Philippians 3