தமிழ்

Philippians 3:3 in Tamil

பிலிப்பியர் 3:3
ஏனெனில், மாம்சத்தின்மேல் நம்பிக்கையாயிராமல், ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனைசெய்து, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மைபாராட்டுகிற நாமே விருத்தசேதனமுள்ளவர்கள்.

Philippians 3:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

American Standard Version (ASV)

for we are the circumcision, who worship by the Spirit of God, and glory in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh:

Bible in Basic English (BBE)

For we are the circumcision, who give worship to God and have glory in Jesus Christ, and have no faith in the flesh:

Darby English Bible (DBY)

For *we* are the circumcision, who worship by [the] Spirit of God, and boast in Christ Jesus, and do not trust in flesh.

World English Bible (WEB)

For we are the circumcision, who worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh;

Young’s Literal Translation (YLT)

for we are the circumcision, who by the Spirit are serving God, and glorying in Christ Jesus, and in flesh having no trust,

பிலிப்பியர் 3:3 in English

aenenil, Maamsaththinmael Nampikkaiyaayiraamal, Aaviyinaalae Thaevanukku Aaraathanaiseythu, Kiristhu Yesuvukkul Maenmaipaaraattukira Naamae Viruththasethanamullavarkal.


Read Full Chapter : Philippians 3