தமிழ்

Galatians 6:13 in Tamil

கலாத்தியர் 6:13
விருத்தசேதனம் அடைந்திருக்கிற அவர்களும் நியாயப்பிரமாணத்தைக் கைக்கொள்ளாமலிருக்கிறார்கள்; அப்படியிருந்தும், அவர்கள் உங்கள் மாம்சத்தைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டும்படிக்கு நீங்கள் விருத்தசேதனம்பண்ணிக்கொள்ளவேண்டுமென்று விரும்புகிறார்கள்.

Galatians 6:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.

American Standard Version (ASV)

For not even they who receive circumcision do themselves keep the law; but they desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.

Bible in Basic English (BBE)

Because even those who undergo circumcision do not themselves keep the law; but they would have you undergo circumcision, so that they may have glory in your flesh.

Darby English Bible (DBY)

For neither do they that are circumcised themselves keep the law; but they wish you to be circumcised, that they may boast in your flesh.

World English Bible (WEB)

For even they who receive circumcision don’t keep the law themselves, but they desire to have you circumcised, that they may boast in your flesh.

Young’s Literal Translation (YLT)

for neither do those circumcised themselves keep the law, but they wish you to be circumcised, that in your flesh they may glory.

கலாத்தியர் 6:13 in English

viruththasethanam Atainthirukkira Avarkalum Niyaayappiramaanaththaik Kaikkollaamalirukkiraarkal; Appatiyirunthum, Avarkal Ungal Maamsaththaikkuriththu Maenmaipaaraattumpatikku Neengal Viruththasethanampannnnikkollavaenndumentu Virumpukiraarkal.


Read Full Chapter : Galatians 6