தமிழ்

Galatians 6:12 in Tamil

கலாத்தியர் 6:12
மாம்சத்தின்படி நல்வேஷமாய்க் காணப்பட விரும்புகிறவர்கள் எவர்களோ, அவர்கள் தாங்கள் கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையினிமித்தம் துன்பப்படாதபடிக்கே உங்களை விருத்தசேதனம் பண்ணிக்கொள்ளக் கட்டாயம்பண்ணுகிறார்கள்.

Galatians 6:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.

American Standard Version (ASV)

As many as desire to make a fair show in the flesh, they compel you to be circumcised; only that they may not be persecuted for the cross of Christ.

Bible in Basic English (BBE)

Those who have the desire to seem important in the flesh, put force on you to undergo circumcision; only that they may not be attacked because of the cross of Christ.

Darby English Bible (DBY)

As many as desire to have a fair appearance in [the] flesh, these compel you to be circumcised, only that they may not be persecuted because of the cross of Christ.

World English Bible (WEB)

As many as desire to look good in the flesh, they compel you to be circumcised; only that they may not be persecuted for the cross of Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

as many as are willing to make a good appearance in the flesh, these constrain you to be circumcised — only that for the cross of the Christ they may not be persecuted,

கலாத்தியர் 6:12 in English

maamsaththinpati Nalvaeshamaayk Kaanappada Virumpukiravarkal Evarkalo, Avarkal Thaangal Kiristhuvinutaiya Siluvaiyinimiththam Thunpappadaathapatikkae Ungalai Viruththasethanam Pannnnikkollak Kattayampannnukiraarkal.


Read Full Chapter : Galatians 6