தமிழ்

Galatians 6:7 in Tamil

கலாத்தியர் 6:7
மோசம்போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணவொட்டார்; மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான்.

Galatians 6:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

American Standard Version (ASV)

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Bible in Basic English (BBE)

Be not tricked; God is not made sport of: for whatever seed a man puts in, that will he get back as grain.

Darby English Bible (DBY)

Be not deceived: God is not mocked; for whatever a man shall sow, that also shall he reap.

World English Bible (WEB)

Don’t be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that will he also reap.

Young’s Literal Translation (YLT)

Be not led astray; God is not mocked; for what a man may sow — that also he shall reap,

கலாத்தியர் 6:7 in English

mosampokaathirungal, Thaevan Thammaip Pariyaasampannnavottar; Manushan Ethai Vithaikkiraano Athaiyae Aruppaan.


Read Full Chapter : Galatians 6