தமிழ்

Job 4:8 in Tamil

யோபு 4:8
நான் கண்டிருக்கிறபடி, அநியாயத்தை உழுது, தீவினையை விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள்.


யோபு 4:8 in English

naan Kanntirukkirapati, Aniyaayaththai Uluthu, Theevinaiyai Vithaiththavarkal, Athaiyae Arukkiraarkal.


Read Full Chapter : Job 4