தமிழ்

Job 4:7 in Tamil

யோபு 4:7
குற்றமில்லாமல் அழிந்தவன் உண்டோ? சன்மார்க்கர் அதம்பண்ணப்பட்டது எப்போ? இதை நினைத்துப்பாரும்.


யோபு 4:7 in English

kuttamillaamal Alinthavan Unntoo? Sanmaarkkar Athampannnappattathu Eppo? Ithai Ninaiththuppaarum.


Read Full Chapter : Job 4