தமிழ்

Galatians 6:10 in Tamil

கலாத்தியர் 6:10
ஆகையால் நமக்குக் கிடைக்கும் சமயத்திற்குத்தக்கதாக, யாவருக்கும், விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தார்களுக்கும், நன்மைசெய்யக்கடவோம்.

Galatians 6:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

American Standard Version (ASV)

So then, as we have opportunity, let us work that which is good toward all men, and especially toward them that are of the household of the faith.

Bible in Basic English (BBE)

So then, as we have the chance, let us do good to all men, and specially to those who are of the family of the faith.

Darby English Bible (DBY)

So then, as we have occasion, let us do good towards all, and specially towards those of the household of faith.

World English Bible (WEB)

So then, as we have opportunity, let’s do what is good toward all men, and especially toward those who are of the household of the faith.

Young’s Literal Translation (YLT)

therefore, then, as we have opportunity, may we work the good to all, and especially unto those of the household of the faith.

கலாத்தியர் 6:10 in English

aakaiyaal Namakkuk Kitaikkum Samayaththirkuththakkathaaka, Yaavarukkum, Viseshamaaka Visuvaasa Kudumpaththaarkalukkum, Nanmaiseyyakkadavom.


Read Full Chapter : Galatians 6