தமிழ்

1 Thessalonians 5:15 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 5:15
ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்குத் தீமைசெய்யாதபடி பாருங்கள்; உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்பொழுதும் நன்மைசெய்ய நாடுங்கள்.

1 Thessalonians 5:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.

American Standard Version (ASV)

See that none render unto any one evil for evil; but always follow after that which is good, one toward another, and toward all.

Bible in Basic English (BBE)

Let no one give evil for evil; but ever go after what is good, for one another and for all.

Darby English Bible (DBY)

See that no one render to any evil for evil, but pursue always what is good towards one another and towards all;

World English Bible (WEB)

See that no one returns evil for evil to anyone, but always follow after that which is good, for one another, and for all.

Young’s Literal Translation (YLT)

see no one evil for evil may render to any one, but always that which is good pursue ye, both to one another and to all;

1 தெசலோனிக்கேயர் 5:15 in English

oruvanum Mattaொruvan Seyyum Theemaikkuth Theemaiseyyaathapati Paarungal; Ungalukkullum Matta Yaavarukkullum Eppoluthum Nanmaiseyya Naadungal.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 5