தமிழ்

1 Corinthians 16:10 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 16:10
தீமோத்தேயு உங்களிடத்திற்கு வந்தானேயாகில், அவன் உங்களிடத்தில் பயமில்லாமலிருக்கப் பாருங்கள்; என்னைப்போல அவனும் கர்த்தருடைய கிரியையை நடப்பிக்கிறானே.

1 Corinthians 16:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.

American Standard Version (ASV)

Now if Timothy come, see that he be with you without fear; for he worketh the work of the Lord, as I also do:

Bible in Basic English (BBE)

Now if Timothy comes, see that he is with you without fear; because he is doing the Lord’s work, even as I am:

Darby English Bible (DBY)

Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear; for he works the work of the Lord, even as I.

World English Bible (WEB)

Now if Timothy comes, see that he is with you without fear, for he does the work of the Lord, as I also do.

Young’s Literal Translation (YLT)

And if Timotheus may come, see that he may become without fear with you, for the work of the Lord he doth work, even as I,

1 கொரிந்தியர் 16:10 in English

theemoththaeyu Ungalidaththirku Vanthaanaeyaakil, Avan Ungalidaththil Payamillaamalirukkap Paarungal; Ennaippola Avanum Karththarutaiya Kiriyaiyai Nadappikkiraanae.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 16