தமிழ்

2 Corinthians 1:1 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:1
தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசுகிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும், சகோதரனாகிய தீமோத்தேயும், கொரிந்து பட்டணத்திலுள்ள தேவனுடைய சபைக்கும், அகாயா நாடெங்குமுள்ள எல்லாப் பரிசுத்தவான்களுக்கும் எழுதுகிறதாவது:

2 Corinthians 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:

American Standard Version (ASV)

Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints that are in the whole of Achaia:

Bible in Basic English (BBE)

Paul, an Apostle of Jesus Christ by the purpose of God, and Timothy the brother, to the church of God which is in Corinth, with all the saints who are in all Achaia:

Darby English Bible (DBY)

Paul, apostle of Jesus Christ by God’s will, and the brother Timotheus, to the assembly of God which is in Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia.

World English Bible (WEB)

Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother, to the assembly of God which is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia:

Young’s Literal Translation (YLT)

Paul, an apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Timotheus the brother, to the assembly of God that is in Corinth, with all the saints who are in all Achaia:

2 கொரிந்தியர் 1:1 in English

thaevanutaiya Siththaththinaalae Yesukiristhuvin Apposthalanaakiya Pavulum, Sakotharanaakiya Theemoththaeyum, Korinthu Pattanaththilulla Thaevanutaiya Sapaikkum, Akaayaa Naadengumulla Ellaap Parisuththavaankalukkum Eluthukirathaavathu:


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1