தமிழ்

1 Corinthians 6:11 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 6:11
உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தீர்கள்; ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும், நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள்.

1 Corinthians 6:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

American Standard Version (ASV)

And such were some of you: but ye were washed, but ye were sanctified, but ye were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and in the Spirit of our God.

Bible in Basic English (BBE)

And such were some of you; but you have been washed, you have been made holy, you have been given righteousness in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God.

Darby English Bible (DBY)

And these things were some of you; but ye have been washed, but ye have been sanctified, but ye have been justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

World English Bible (WEB)

Such were some of you, but you were washed. But you were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus, and in the Spirit of our God.

Young’s Literal Translation (YLT)

And certain of you were these! but ye were washed, but ye were sanctified, but ye were declared righteous, in the name of the Lord Jesus, and in the Spirit of our God.

1 கொரிந்தியர் 6:11 in English

ungalil Silar Ippatippattavarkalaayiruntheerkal; Aayinum Karththaraakiya Yesuvin Naamaththinaalum, Namathu Thaevanutaiya Aaviyinaalum Kaluvappattirkal, Parisuththamaakkappattirkal, Neethimaankalaakkappattirkal.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 6